call

Ankieta konsumencka

Internetowa ankieta konsumencka to narzędzie wykorzystywane do szeregu działań promocyjnych. Przy odpowiednim skonfigurowaniu takiego modułu i sformułowaniu zestawu pytań, zamawiający może otrzymać dane, które pozwolą na odpowiednie ukierunkowanie jego dalszych działań marketingowych, czy ustalenie docelowych grup odbiorców dla jego produktów i usług. Można też dzięki nim określić priorytety działań reklamowych. Co ważne, odpowiednio skonstruowana ankieta może jednocześnie przynosić wiele cennych informacji marketingowych i być reklamą produktu / usługi, której dotyczy.

Działania dostępne w mediach:

Portal Nadmorski24.pl
keyboard_arrow_right
Portal Kociewie24.pl
keyboard_arrow_right

Realizacja:

  • Zamawiający określa jakiego typu informacji poszukuje i na ich podstawie przekazuje pytania konieczne do utworzenia modułu ankiety.
  • Możliwe jest też przedstawienie tematu ankiety, a doradcy ds. reklamy Nadmorskiej Grupy Medialnej pomogą w skonstruowaniu odpowiednich pytań, które pozwolą jak najlepiej wykorzystać potencjał danej akcji.
  • Ankieta może być dołączana do innych publikowanych artykułów z zachowaniem merytorycznej spójności treści portali Nadmorski24.pl i Kociewie24.pl

Korzyści:

  • Ankieta internetowa pozwala na poznanie preferencji konsumenckich w bardzo krótkim czasie.
  • Artykuł poprzedzający ankietę może przybliżyć odbiorcom dany temat, a ankieta pozwala na poznanie jego zdania bezpośrednio po przeczytaniu.
  • Promocję ankiety można przeprowadzić również na profilach społecznościowych Nadmorskiej Grupy Medialnej dodatkowo zwiększając zasięg odbiorców, którzy wypełnią ankietę.